Farsund Seilforening

Årsmelding
          
Årsmelding for driftsåret 2019


Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 25.01.2020.

Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                                              Helge Hals

Nestleder / regatta ansvarlig                          Bernt Erik Spinnangr

Kasserer / medlems ansvarlig                        Hege Vårdal Hagen

Sekretær / nettredaktør                                  Kenneth Bruseland

Styremedlem                                                  Kjell Cato Jensen

Styremedlem / foreldre kontakt / dugnad     Yvonne Hordnes

Styremedlem  / jollebu ansvarlig                   Henriette Ubostad

 
Kontaktperson Jollegruppe                            Pål Atle Steffensen

 
Trener team Jollegruppe                                Pål Atle Steffensen,

Kenneth Bruseland og Kjell Cato Jensen

Valgkomiteen                                                Arno Spierings og H. Skjæveland

                                           

 
I perioden har det vært holdt 5 styremøter.

 

Medlemstallet er litt nedadgående, og vi er nå 56 medlemmer.

 

Jollebua har blitt satt litt på vent, i påvente av utbetaling av 213.000 i spillemidler. Utbetaling forventes våren 2020.

 

Vi har i år fått midler av Fellesforbundet, avd 194, SR-Bank og Sparebanken Sør (se regnskap)

 

 Det har vært et labert år for onsdags regattaen. En kjølbåt og 2 melges 24 båter har deltatt.

 
Regattakomiteen og starter har i år igjen bestått av Arno Spierings og Einar Knudsen.


Sportslige aktiviteter.

I onsdags seilasene har 3 båter deltatt, 2 Melges båter og 1 havseilere. Det ble avviklet 14 seilaser.

 
I år var det 12 Melges 24 båter under Farsund Open, Black Jack og Come Alot deltok fra FSF. Et stort, vellykket arrangement for klubben vår.

 
Black Jack reiste litt ut og deltok på speedcamp i Bergen og deltok også på NM.

 
Sørcup/Sørlandsmesterskap for joller ble et meget vellykket arrangement.

 

Andre aktiviteter.

Vi har også hatt dugnad:

 • 17.mai

  En stor takk til de som stilte opp.

Jollegruppa har egen årsmelding.

Resultater.

Styret har ikke fått resultatene for regattaene, men styret mener resultater er som følgende, basert på best oppmøte av Come Alot:

Onsdags seilaser vår, havseilere:

       1. Jade

 

Onsdags seilaser vår, Melges 24:

1.      Come Alot                 

2.      Black Jack                 

           

Onsdags seilaser høst, havseilere:

     1.    Jade                

 

Onsdags seilaser høst, Melges 24:

 

1.      Come Alot                 

2.      Black Jack                 

 
Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er: Come Alot
           
           

Årsmelding for Jolle gruppa 2019 

Antall seilere har variert noe i løpet av året, noen har sluttet og andre har kommet til, men vi har ligget på ca. 10 seilere i gjennomsnitt. Som vanlig har vi seilt på torsdagene, nybegynnere og litt viderekomne i sammen. Til våren vil vi starte opp nybegynnerkurs igjen. Vi har hatt seilere med på to av årets sørlandscuper, i Kristiansand og den vi selv arrangerte. De fleste seilt i C-klassen, men en av seilerne hevdet seg bra i B klassen.
I sommer fikk Farsund besøk av en seilbåt som hadde seilt rundt på alle verdenshavene i 16 år, med 5 barn om bord. Tre av dem var optimistjolle seilere og de ble med i jollegruppa den tiden de oppholdt seg i byen. De var med på sørlandscupene og de vant det som var å vinne.

I løpet av de siste årene har vi holdt på med å fornye optimistjolle flåten. Dette året har vi kjøpt to nye joller, i løpet av kommende år regner vi med at alle gamle, utslitte joller er byttet ut.
Til slutt bør det nevnes at jolleseiling ikke er bare for barn/ungdom. En del av foreningens gamlinger har begynt å seile laser – for tiden har vi to lasere og det blir mere laserseiling kommende sesong.


Årsmelding for driftsåret 2018

Årsmelding for driftsåret 2018Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 04.01.2019.


Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                                             Helge Hals

Nestleder / regatta ansvarlig                         Bernt Erik Spinnangr

Kasserer                                                        Joakim Berg Pedersen

Sekretær / nettredaktør                                 Kenneth Bruseland

Styremedlem                                                 Kjell Cato Jensen

Styremedlem / medlemsansvarlig                  Hege Vårdal Hagen

Styremedlem / foreldre kontakt / dugnad     Yvonne Hordnes

Styremedlem  / jollebu ansvarlig                   Henriette Ubostad

 

Kontaktperson Jollegruppe                           Pål Atle Steffensen

 

Trener team Jollegruppe                                Pål Atle Steffensen,

Kenneth Bruseland og Kjell Cato Jensen

Valgkomiteen                                                Arno Spierings og H. Skjæveland                                              

 

I perioden har det vært holdt 4 styremøter.

 

Medlemstallet er økende, og vi er nå 67 medlemmer.

 

Jollebua blir stadig oppgradert, men vi mangler fortsatt penger, og tillatelse, til å gjøre den til et klubblokale. Vi forventer 213.000 i spillemidler snart.

 

9 stk deltok på dommerkurs i kappseilings regler. Noe klubben virkelig trengte. Det var i sammen med VASK (Vest Agder Seil Krets).

 

 Det har vært et labert år for onsdags regattaen. Vi har delt havseilere og Melges båter i år, men det uten suksess.

 

Regattakomiteen og starter har i år igjen bestått av Arno Spierings og Asbjørn Godøy.Sportslige aktiviteter.

I onsdags seilasene har 5 båter deltatt, 3 Melges båter og 2 havseilere. Det ble avviklet 12 seilaser.

 

I år var det 15 Melges 24 båter under Farsund Open, der 2 var fra FSF. Et stort arrangement for klubben vår. Bernt Erik gjorde en fantastisk jobb som regatta general. Og det samme gjorde Tore B. som dommer Og det sosiale ble i år også ivaretatt, noe de tilreisende også setter pris på. Vær og vind var perfekt. I siste seilas brakk Black Jack masten, men heldigvis ble ingen skadd.

 

Andre aktiviteter.

Vi har også hatt dugnad:

 • 17.mai
 • Jollebua 

En stor takk til de som stilte opp.

Jollegruppa har egen årsmelding.Resultater.


Onsdags seilaser vår, havseilere:

       1. Våghals II                    4 poeng

 

Onsdags seilaser vår, Melges 24:

1.      Come Alot                  3 poeng

2.      Black Jack                  9 poeng

3.      Team Jentebåden        12 poeng

           

Onsdags seilaser høst, havseilere:

     1.    Jade                15 poeng

     2.    Våghals II       21 poeng

 

Onsdags seilaser høst, Melges 24:

 

1.      Come Alot                  13 poeng

2.      Black jack                   28 poeng

3.      Team Jentebåden        28 poeng

 

Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er: Come Alot
           
           

Årsmelding for Jolle gruppa 2018 

Trenerne har også i år brukt mye tid på dugnad på jolle bua som nå begynner å ligne på noe. Bland annet så fikk vi bygget ny "slipp".

 

vi har ikke stilt med noen av jolleseilerene på Sørlandscup i år men regner med at i 2019 vil flere seilere være klare for regatta.

 

Flipper jollen ble kassert da ett av seilene revnet og det viste seg både vanskelig å til slutt dyrt å skaffe ett nytt seil. Pål Atle kjøpte en brukt Laser jolle som flere av barna har fått prøvd seg i.

Våren ble konsentrert seg om de "gamle" seilerne mens vi i høst hadde nybegynner kurs hvor vi fikk flere nye jolleseilere i litt spredt alder. Vi har hatt hele 18 jolleseilere i år

På det meste var det 15 barn på fjorden.

 

Trenerteamet har bestått av Pål Atle steffensen og Kenneth Bruseland og så har også Kjell Cato Jensen bidratt veldig mye i år.

Takk også til foreldre som bidrar.     

Årsmelding for driftsåret 2016

Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 07.01.2017.
Styret har i driftsperioden bestått av:
Leder                 Helge Hals
Nestleder            Bernt Erik Spinnangr
Kasserer            Ørjan Bruseland
Sekretær            Kenneth Bruseland
Styremedlem            Elin Lohndal Sørensen
Styremedlem       Hege Vårdal Hagen
Styremedlem            Cathrine Lundegaard

Kontaktperson Jollegruppe    Pål Atle Steffensen
Trener team Jollegruppe    Pål Atle Steffensen og   Kenneth Bruseland
Valgkomiteen            Arno Spierings og Einar Knudsen              

I perioden har det vært holdt 4 styremøter.
Medlemstallet er kraftig økende, og vi er nå 61 medlemmer. Hege har gjort en fantastisk jobb
med å få alle medlemmene registrert i Minidrett.
 
Spare banken Sør har vært vår hovedsponsor i 2016
Jollebua er reist. Noe som hele byen har fått med seg, via Lister 24 ;-). Det har vært en formidabel dugnads jobb som er gjort. Mange av medlemmene har deltatt, men vil spesielt  nevne Kenneth, Kjell og Pål, som har lagt ned utallige timer på bua. Disse dugnadstimene vil forhåpentligvis generere mye spillemidler for klubben. Søknaden er sendt.
I tillegg har vi fått 3000$ i fra Alcoa foundation etter at Robert Stordal stilte med dugnads gjeng i fra Alcoa.

Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor Leif Eilertsen.

Regattakomiteen og starter har i år igjen bestått av Arno Spierings og Asbjørn Godøy.

Sportslige aktiviteter.
I onsdags seilasene har det deltatt opptil 4 båter, hovedsakelig Melges båter. Totalt 6 båter har deltatt. Det ble avviklet 12 seilaser.
8 Melges 24 seilte Farsund Open 21-22 mai. Det var regn og lite vind, men 9 seilaser ble gjennomført. Det var deltakere fra Farsund, Kristiansand og Bergen.
2 Melges 24 seilte Ran entype regatta i Bergen.
2 Melges 24 seilte Christiansand Raceweek.
Black Jack deltok på regatta under Sildajazzen i Haugesund og NM Stavanger

Andre aktiviteter.
Vi har også hatt dugnad:
17.mai
Jollebua
En stor takk til de som stilte opp.
Jollegruppa har egen årsmelding.
Resultater:
Onsdags seilaser vår:
1    Black Jack               14 poeng
2    Come Alot            17 poeng
3    Fru Melgesen            20 poeng
4    Team Jentebåden               23 poeng
5    Olga                41 poeng       
    6    Våghals II            45 poeng

Onsdags seilaser høst:

    1    Team Jentebåden        28 poeng
2    Fru Melgesen             35 poeng
3    Come Alot            37 poeng
4    Olga                44 poeng
5    Black Jack            49 poeng
6    Våghals II            49 poeng


Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er: Team Jentebåden
   
   


Årsmelding for driftsåret 2015

Årsmelding for driftsåret 2015Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 15.01.2016.


Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                     Helge Hals

Nestleder                               Tor Henning Deisz

Kasserer                                 Ørjan Bruseland

Sekretær                                Kenneth Bruseland

Styremedlem                         Elin Lohndal Sørensen

Varamedlem til styret                        Hege Vårdal Hagen

Varamedlem til styret                        Cathrine Lundegaard

 

Kontaktperson Jollegruppe    Pål Atle Steffensen

 

Trener team Jollegruppe        Pål Atle Steffensen

                                               Kenneth Bruseland

Valgkomiteen                        Arno Spierings og Einar Knudsen

                                              

 

I perioden har det vært holdt 4 styremøter.

Medlemstallet er økende, og vi er nå 56 medlemmer.

Sparebanken Sør er vår hovedsponsor. Avtalen gjelder i 3 år, 2013 – 2015, og blir godtgjordt med 5.000,- i året.  

 

Vi har nå fått godkjent bygging av jollebu. Vi har fått god pris på materialer, og Sparebanken Sør sponser oss med 30.000 til dette. Planen for rivning og bygging, er fra midten av mars til midten av mai. Det vil bli innkalt til dugnad et par helger i det tidsrommet J

 

 Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor Leif Eilertsen.

 

Regattakomiteen og starter har i år igjen bestått av Arno Spierings og Asbjørn Godøy.Sportslige aktiviteter.

I onsdags seilasene har det deltatt fra 3 til 4 båter, hovedsakelig Melges båter. Totalt 5 båter har deltatt. Det ble avviklet 15 seilaser.

4 Melges 24 seilte SørVest Cup 1 i Farsund 6.juni – 7.juni. Det var heftig vind, og noen falt over bord. Det var deltakere fra Farsund og Bergen.

 


3 Melges 24 stilte i VM i Middelfart, i alt 12 Farsund seilere J

 

Andre aktiviteter.

Vi har også hatt dugnad:

 • 17.mai
 • NRK Sommerbåte
 • Lavvo på torvet

 

 

En stor takk til de som stilte opp.

Jollegruppa har egen årsmelding.Resultater.


Onsdags seilaser vår:

1          Easy Tiger                              14 poeng

2          Come Alot                              21 poeng

3          Fru Melgesen                          23 poeng

4          Våghals II                              30 poeng

                       

           

 

Onsdags seilaser høst:

            1          Fru Melgesen                          13 poeng

2          Skallebank                              14 poeng

3          Come Alot                              17 poeng

 

 

Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er:

Fru Melgesen


Årsmelding for driftsåret 2014
Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 09.01.2015.Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                     Helge Hals

Nestleder                               Tor Henning Deisz

Kasserer                                 Ørjan Bruseland

Sekretær                                Kenneth Bruseland

Styremedlem                         Elin Lohndal Sørensen

Varamedlem til styret                        Hege Vårdal Hagen

Varamedlem til styret                        Cathrine Lundegaard

 

Kontaktperson Jollegruppe    Pål Atle Steffensen

 

Trener team Jollegruppe        Pål Atle Steffensen

                                               Kenneth Bruseland

Valgkomiteen                        Arno Spierings og Einar Knudsen

                                              

 

I perioden har det vært holdt 4 styremøter.

Medlemstallet er økende, og vi er nå 49 medlemmer.

Sparebanken Sør er vår hovedsponsor. Avtalen gjelder i 3 år, 2013 – 2015, og blir godtgjordt med 5.000,- i året.  

 

Det har blitt dannet et samarbeidsforum på Naudodden, med mål om to møter i året. Det består av: FSF, FMF, Badehusets venner, Båthuslaget og kommunen. Ønsker vi har, som kan påvirke de andre, bør drøftes i dette forumet først.

 

 Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor Leif Eilertsen.

 

Regattakomiteen og starter har i år bestått av Arno Spierings og Asbjørn Godøy.Sportslige aktiviteter.


I onsdags seilasene har det deltatt fra 1 til 4 båter, hovedsakelig Melges båter. Totalt 5 båter har deltatt. Det ble avviklet 17 seilaser.

Pinseseilasen gikk i år igjen til Korshavn, til Elin og Henning. Er vel snart tradisjon!

 

7 Melges 24 seilte SørVest Cup 1 i Farsund 31.mai – 1.juni. 7 seilaser ble holdt, og det var deltakere fra Farsund, Stavanger, Kristiansand og Bergen.

Resultater:

1.plass - Party Girl, fra Bergen, 14 poeng

2.plass - Fast Lady, fra Kristiansand, 26 poeng

3.plass - Carrera, fra Stavanger, 30 poeng

4.plass – Fru Melgesen, fra Farsund, 36 poeng

5.plass - Easy Tiger, fra Farsund, 37 poeng

6.plass – Laundal, fra Farsund, 43 poeng

7.plass - Come Alot, fra Farsund, 43 poeng

 

3 Melges 24 deltok på Rica Maritim Seilasen i Haugesund 8.-10.august.  Grunnet sterk vind, ble det kun seilas på fredag. Farsund båtene markerte seg med:

2.plass – Easy Tiger

4.plass – Fru Melgesen

5.plass – Come Alot

På Melges distanse, ble det:

4.plass – Easy Tiger

5.plass – Come Alot

På det sosiale, etter seilasen, ryktes det at de nærmet seg 1.plassJ

Andre aktiviteter.


Vi har også hatt dugnad:

 • 17.mai

 

En stor takk til de som stilte opp.

Jollegruppa har egen årsmelding.


Resultater.


Onsdags seilaser vår:

1          Easy Tiger                              5 poeng

2          Fru Melgesen                          9 poeng

3          Com Alot                                13 poeng

4          Laundal                                  16 poeng

5          Våghals II                              18 poeng

           

 

Onsdags seilaser høst:

            1          Easy Tiger                              5 poeng

2          Fru Melgesen                          8 poeng

3          Com Alot                               12 poeng

4          Laundal                                  19 poeng

5          Våghals II                              23 poeng

           

Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er:

           
            Easy Tiger      

 


Årsmelding for jollegruppa driftsåret 2014

 

2014 har vært et godt år for jolleseilingen. Vi har anskaffet ny følgebåt med ny motor, som vi er meget godt fornøyd med. Gamle rigger og seil til optimistjollene er erstattet med nye. Og sist og viktigst, vi har en flott gjeng med seilere som alltid er i godt humør, passe ville og gale – og meget motiverte. Alle har utviklet seg til meget dyktige seilere i løpet av året.
Vi har hatt et nybegynner kurs i år – med fire deltagere og alle vil være med å seile til neste år.
De «gamle» seilerne har vært aktive i årets sørlandscup og deltatt i regattaer i Grimstad, Kristiansand og i vår egen by.  Alle har hevdet seg godt i sine klasser, men Lea Løkke Øwre bør nevnes spesielt – hun vant sørlandscupen sammenlagt i B-klassen. Meget sterkt.
Årets høydepunkt var utvilsomt sørlandsmesterskapet og siste regatta i sørlandscupen som vi arrangerte. Tilbakemeldinger fra seilere med foreldre fra hele Sørlandet har vært entydig positive – de kommer gjerne tilbake.
En stor takk til foreldre som stiller på alle treningene og hjelper til ved ulike arrangementer. Uten dem, ingen jollegruppe.
Trenere har vært, i år som alle år, Kenneth og Pål Atle.

Same procedure next year!       

 

 

Kenneth Bruseland
Pål Atle Steffensen


Årsmelding for driftsåret 2013
  
Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 08.02.2013.   
Styret har i driftsperioden bestått av:
 Leder     Helge Hals      Nestleder   Tor Henning Deisz  Kasserer   Ørjan Bruseland Sekretær   Kenneth Bruseland  Styremedlem   Elin Lohndal Sørensen Varamedlem til styret  Hege Vårdal Hagen Varamedlem til styret  Cathrine Lundegaard  

Kontaktperson Jollegruppe Pål Atle Steffensen   

Trener team Jollegruppe Pål Atle Steffensen     Kenneth Bruseland

 Valgkomiteen   Arno Spierings Einar Knudsen       

I perioden har det vært holdt 2 styremøter. Medlemstallet er stabilt, og vi er nå 40 medlemmer.  Sparebanken Sør er vår hovedsponsor. Avtalen gjelder i 3 år, 2013 – 2015, og blir godtgjordt med 5.000,- i året.    
 Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor.  

Regattakomiteen og starter har i år bestått av Arno Spierings og Asbjørn Godøy.    

Sportslige aktiviteter.  
I onsdags seilasene har det deltatt fra 1 til 5 båter. Totalt 6 båter har deltatt. Det ble avviklet 13 seilaser.  
Pinseseilasen gikk i år til Korshavn, til Elin og Henning. Fantastisk bevertning, og et heidundrende torden på natten, så da var naustet godt å ha.  
Melges 24 regatta, i Farsund, i august, med opplæring og fest.  Resultater: 1.plass - Party Girl, fra Bergen, 6 poeng 2.plass - Fast Lady, fra Kristiansand, 13 poeng 3.plass - Easy Tiger, fra Farsund, 14 poeng 4.plass - Com Alot, fra Farsund, 26 poeng  
Alle 3 Melges båter, deltok på Flødeseilasen i juni. Easy Tiger vant NOR rating regattaen, og andre plass overall. Dag Buch, Leif Gabrielsen, Sten Syvertsen og
Hans Petter Hagen gjorde en glimrende innsats, og fikk satt Farsund på seilkartet! Fru Melgesen kom på femte plass, og Com Alot på sjette plass!  
      
Andre aktiviteter.
 
 Via hjemmesiden vår kan man følge Svein Jarle’s spennende seileventyr!
Vi har også hatt noen dugnader: • 17.mai  • Levende lørdag • Det blir fortsatt omsatt noen Gamle Farsunds Aviser. • En god gjeng var med å tømme vår Hoffleverandør av mat, for mat, Spar. God trening, og innbringende.  
En stor takk til de som stilte opp.  
Jollegruppa har egen årsmelding.     

Resultater.  

Onsdags seilaser vår:  


1 Easy Tiger         5 poeng
 2 Com Alot   9 poeng
3 Labberlot   13 poeng
 4 Fru Melgesen   17 poeng
 5 Olga               25 poeng
 6 Våghals II   28 poeng    

Onsdags seilaser høst:  


 1 Easy Tiger   11poeng
 2 Com Alot   13 poeng
 3 Fru Melgesen   15 poeng
 4 Labberlot   16 poeng 

   Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er:    Easy Tiger

Årsmelding for jollegruppa, FSF, 2013.

 

Vi har fått tre nye seilere i jollegruppa dette året og vi er nå totalt 11 seilere. Nykommerne trente for seg selv vårsesongen og lærte nok grunnleggende ferdigheter til å seile sammen med "de gamle" hele høstsesongen.

I fjor avsluttet vi sesongen med å bestemme at i år skulle vi satse mere på regattaseiling og delta i Sørlandscupen. Derfor har mange av seiltreningene i år rettet seg mere mot regattaseiling. Vi har trent på starter, startprosedyre, kryss og lens. Og vi har deltatt på en Sørlandscup i Kristiansand. Og, vi tok Kristiansand med storm. Våre seilere var helt suverene og besatte alle topplassene. Det var inspirerende for våre seilere å komme ut, treffe nye seilere fra andre byer og ikke minst, seile fletta av dem. Vi kommer til å satse  mere på Sørlandscupen neste år.

Det er behov for utskifting/fornyelse av materiell kommende sesong. Noen av optimistjollene er svært nedslitt, de har vært brukt hardt i mange år og er nå modne for pensjonisttilværelse. Mange av seilene har blitt " seilt så alle seil har gått i fille" og må fornyes. Følgebåten er ikke god, den er svært rank og på grensen til å være farlig. Hva foreningen har råd til er en annen sak.

Kenneth Bruseland og Pål Atle Steffensen har vært ansvarlige trenere. Men – uten alle foreldrene som stiller trofast på treningene med å rigge jollene, koke kakao, steke vafler etc. hadde ikke jollegruppa eksistert.
Årsmelding for driftsåret 2011Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Naudodden 07.01.2011.


Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                     Helge Hals

Nestleder                               Tor Henning Deisz

Kasserer                                 Ørjan Bruseland

Sekretær                                Kenneth Bruseland

Styremedlem                         Günther Schwenteck

Varamedlem til styret                        Robert Stordahl

Varamedlem til styret                        Henning Jakobsen

 

Kontaktperson Jollegruppe    Pål Atle Steffensen

 

Trener team Jollegruppe        Pål Atle Steffensen

                                               Kenneth Bruseland

                                               Bernt Erik Spinnangr

 

 

I perioden har det vært holdt 6 styremøter.

Medlemstallet har gått opp, og vi er nå 40 medlemmer.

Sparebanken Sør har vært skikkelig rause. Vi har fått 150.000 i gave av dem til flytebryggen, så nå eier vi halve flytebryggen på Naudodden. Vi har forskuttert spillemidler og moms, så klubben har nå lån på 30.000. Spillemidler kan ta mellom 1-6 år, mens deler av momsen, ca ett år.

På nyttårsaften gikk Æresmedlem Tore Heitmann bort. Han vil bli dypt savnet. FSF var til stede ved begravelsen, og la ned krans.

 

 Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor.

 

Regattakomiteen og starter har i år bestått av Otto Gabrielsen.Sportslige aktiviteter.

Onsdags seilasene har vært blitt gjennomført med fellesstart. I regattaene har det deltatt fra 1 til 4 båter. Det ble avviklet 15 seilaser.
Pinseseilasen gikk i år til Korshavn. Kvelden ble tilbrakt på Sælør.
Romjulsseilas ble det ikke.

Ørjan Bruseland og Kenneth Bruseland med båten Olga deltok i Færderseilasen for 5.gang.

Pål Atle Steffensen med båten Jade deltok i Flødeseilasen.  


Andre aktiviteter.

På forrige årsmøte ble flere veldig kreative utover kvelden. Det resulterte i et meget høyt aktivitetsnivå i år. Vi har hatt regattaregel kurs med Tore B, vedlikeholds kurs med Einar, navigasjons kurs med Helge og sjøvettskurs med Svanur og Helge. Siste for de mellom 10 og 14 år. Der deltok 24 småskippere, og flere ønsket å melde seg på.

Samarbeidet med FMF går veldig bra. Vi hadde et felles styremøte i høst, for å finpusse på avtalen.
Det har vært dugnad på den nye, og den gamle jollebua. Begge med godt fremmøte. Taket ble reparert på den nye, og den gamle ble kjørt til Skjoldnes.

Vi har også hatt noen meget inntektsbringende dugnader:

 • 17.mai
 • 8th Avenue
 • Sjøvettkurs
 • Utlån av joller
 • Gamle Farsunds Aviser. De siste måneder har det kommet jevnt og trutt penger inn på konto for salg av disse. Dette prosjektet skal hovedsakelig gå til jolleseiling. Dette må vi alle hjelpe Bernt Erik med.
 • Regatta mellom bedrifter. Ørjan har fått med Øgrey og  jobber med tilsvarende bedrifter.

 

En stor takk til de som stilte opp.

Jollegruppa har egen årsmelding.Dessverre er de fleste resultater for vårsesongen blitt borte, og en på høstsesongen. Det medfører at det ikke blir poengsummer på vårseilasene.

Resultater.


Onsdags seilaser vår:

1          Olga                            Ørjan og Kenneth Bruseland

2          Jade                             Pål Atle Steffensen

3          Le Jardin                    Hans Petter og Hege Vårdal Hagen

           

 

Onsdags seilaser høst:

            1          Olga                            Kenneth/Ørjan Bruseland      9 poeng

2          Jade                            Pål Atle Steffensen                13 poeng

2          Labberlot                    Erno Langereis                       13 poeng

4          Våghals                      Helge Hals                             19 poeng


           
           
Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er:
           
           
Olga, med Kenneth og Ørjan Bruseland      


Årsmelding for driftsåret 2010

 

 

Farsund Seilforeningens årsmøte ble holdt på Eilert Sundt VGS 27.01.2010.

 

 

Styret har i driftsperioden bestått av:

Leder                                     Helge Hals

Nestleder                               Tor Henning Deisz

Kasserer                                 Ørjan Bruseland

Sekretær                                 Kenneth Bruseland

Styremedlem                          Günther Schwenteck

Varamedlem til styret                        Robert Stordahl

Varamedlem til styret                        Henning Jakobsen

 

Kontaktperson Jollegruppe    Pål Atle Steffensen

 

Trener team Jollegruppe        Pål Atle Steffensen

                                               Kenneth Bruseland

                                               Bernt Erik Spinnangr

 

Pål Atle Steffensen styremedlem i Vest-Agder Seilkrets.

 

I perioden har det vært holdt 4 styremøter.

Medlemstallet har gått litt ned og er nå 23 medlemmer. Grunnen er at vi ikke har hatt jollerekrutter i år, grunnet vanskelig tillegging på Naudodden.

FSF-posten har vært ute med 1 nummer.

Økonomien er under kontroll. Regnskapet er kontrollert og godkjent av revisor.

 

Regattakomiteen og starter har i år bestått av Otto Gabrielsen, med hjelp av Tor Henning Deisz.

 

 

Sportslige aktiviteter.

 

Onsdags seilasene har vært hovedsakelig blitt gjennomført med fellesstart. I regattaene har det deltatt fra 2 til 5 båter. Det ble avviklet 14 seilaser.

Pinseseilasen ble gjennomført med 5 båter, med grilling på Farsund Resort, og en liten quiz på bryggekanten senere på kvelden. Dagen etter ble med ”huleforskning” på Skarvøy. Seilasen gikk på idealtid, og ble vunnet av Våghals.

Romjulsseilas ble det ikke. Både Lauervika og Kjørrefjord var innefrosset.

 

 

Ørjan Bruseland og Kenneth Bruseland med båten Olga deltok i Færderseilasen for 4.gang.  Denne gangen med ”smell”. Olga ble ”påseilt” av en uoppmerksom deltaker.

 

 

Andre aktiviteter.

 

Vi hadde et introduksjonskurs 1.mai. Det ble ikke forventet oppslutning, men Pål Atle og Helge hadde en hyggelig seiltur med 6 barn og en voksen.

 

Vi hadde et vedlikeholds kurs, på Naudodden, i forkant av Pinseseilasen. Seil & Rigg fra Kristiansand holdt det.

 

Vi har snart hatt ett års samarbeid med FMF. Vi har fått bruksrett, sammen med FMF, over naustet til Farsund Havnevesen (Jollegruppen har hatt en stor oppussingsjobb her). Vi har jobbet med å få lagt ut ei flytebrygge på Naudodden, men det har tatt tid. Dessverre har det ført til at det ikke ble tatt inn rekrutter til Jolleseilingen i år. Vi jobber med å få lagt ut ei 30 meter lang flytebrygge, der FSF og FMF eier halve hver. Vi har fått 100.000,- i gave fra Sparebanken Sør, men vi må ha satt i gang før 1.mai 2011.  

 

Innsatsen på 17.mai og dugnaden på 8th Avenue var meget inntektsbringende. En stor takk til de som stilte opp.

 

Jollegruppa har egen årsmelding.

 

 

 

Resultater.

 

Onsdags seilaser vår:

 

1          Moto Moto                 Dag Buch                               5 poeng

2          Olga                            Ørjan og Kenneth Bruseland 12 poeng

3          Labberlot                    Erno Langereis                       15 poeng

            4          Jade                            Pål Atle Steffensen                17 poeng

5          Våghals                      Helge Hals                              18 poeng

6          Rollercoaster               Kjell Lundegaard                   26 poeng

           

           

Onsdags seilaser høst:

 

            1          Moto Moto                 Dag Buch                               10  poeng

2          Olga                            Kenneth/Ørjan Bruseland      10poeng

3          Jade                             Pål Atle Steffensen                13 poeng

4          Labberlot                    Erno Langereis                       16 poeng

5          Våghals                      Helge Hals                              18 poeng

 

           

           

Beste båt i vår og høst serien som får Erling Brøvigs vandrepokal er:

           

                        Moto Moto                 Dag Buch                   15 poeng

 


 
            
                                                   Copyright (c) 2010: Farsund seilforening  web ansvarlig: Kenneth Bruseland