Farsund seilforening

Årsmøte
HjemFarsund Seilforening

Stiftet 12.08.1952

 

 

Saksliste til årsmøte Farsund seilforening 2021

12.02.2022 

 

 

Sak 1:

 

Godkjenning av innkalling.

Sak 2:

 

Godkjenning av saksliste.

Sak 3:
Godkjennning av innkalling

Sak 4:

 

Valg av dirigent og referent.

Sak 5:

 

Godkjenning av 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 6:

Godkjenning av årsmeldinger.

           

 

 

 -       styrets årsmelding

 -      jollegruppas årsmelding

Sak 7:

 

Godkjenning av regnskap.

-regnskap

Sak 8:

Innkomne saker:


 

 

Sak 9: 

 

Fastsetting av kontingent 2022. 

           

 

Sak 10:

 

Godkjenning av budsjett 2022.

Budsjett 2022

Sak 11:

valginnstillinger
- På valg
Sak 12:
Utnevne representanter fra foreningen til forbund og annet