FARSUND SEILFORENING REGATTA RUTER:
Vind fra Øst:Vind fra  Sør/ Sør-Øst:Vind fra Nord-VestVind fra  Nord, Nord-Vest & SørVind fra Syd-Vest

Rute 1

Start

Utlagt  bøye v/Vikholmen BB

Rød stake v/Skjolnesodden om SB

Midfjordskjæret om BB

MÅL

V/nok vind kan ruten forlenges med MÅL erstattes med (Blir varslet med flagg på FMF):

Rød stake v/Skjolnesodden om SB

Midfjordskjæret om BB

MÅL


 

 

Rute 2

Start

Utlagt  bøye v/Vikholmen BB

Utlagt bøye i Lundevågen BB

Midfjordskjær BB

Mål

Rute 3

Start

Grønn stake Lamholmflua N om BB

Utlagt bøye gjestehavn om BB

Lamholmflua N om BB

Bøye gjestehavn om BB

MÅL

(Ruten kan kjøres som 2 regattaer)

Rute 4

Start

Midfjordskjær BB

 Rød stake v/Skjolnesodden  BB

Grønn stake Håøyflua N BB

Rød stake v/Skjolnesodden  BB

Midfjordskjær BB

MÅL


 

Rute 5

Start

Bøye v/Vikholmen BB

Rød stake v/Skjolnesodden  SB

Midfjordskjær BB

MÅLRute 6

Start

Grønn stake Kalveflua BB

Hestholmen BB

MÅL 

Rute 7

 

Start

Utlagt bøye i Lundevågen BB

Midfjordskjeret BB

Utlagt bøye i Lundevågen BB

Midfjordskjeret BB

MÅL

Rute 8

Start

Brotsteinen BB

MÅL

 Rute 9

Start

Rød stake Skjolnesodden BB

Rød stake Kong Sverre båen BB

Grønn stake Skyskjer BB

Rød stake Skjolnesodden BB

Håøyflua N BB

Midfjordskjeret BB

MÅL

 


Rute 10

Start

Grønn stake Kalveflua BB

Grønn stake Håøyflua S BB

Midfjordskjeret BB

MÅL