Farsund seilforening

HISTORIE
HJEM TERMINLISTE JOLLE GRUPPE RESULTATER GALLERI HISTORIE LINK KONTAKTStarten

FARSUND SEILFORENING ble undfanget natten mellom den 9. og 10. august 1952. Det skjedde i et selskap en stund etter midnatt. Carl Lundegaard og Erling Brøvig kom i diskusjon om hvilken seilbåt som seilte best.  Johannes Gabrielsens spissgatter eller Erling Brøvigs drake. Noen enighet kom man ikke til, og det hele endte med at man burde finne ut. Man skulle arrangere en regatta!

Den påfølgende dag var søndag, men Erling Brøvig ringte opp til redaktør Holmer Hoven  og fikk innrykket ett stort avertissement i Farsunds Avis mandagsnummer. Avertissementet ble undertegnet Farsund Seilforening, Johannes Gabrielsen formann. Johannes Gabrielsen var ikke underrettet på forhånd, men han tok det som god sport.

Regattaen ble arrangert fredag 15. august om eftermiddagen. Da dagen kom, deltok foruten de 2 seilbåtene, også 12 sjekter.

Startlinjen var lagt mellom stolpe på nordsiden av Gåsholmen og ytre enden av Dampskipbryggen. Mållinjen var samme som startlinjen.Sjektene seilte over startlinjen fra nord til syd, så ut og rundt Skydskjær med Skydskjær på babord side, og så på østsiden av Fisholmen  og Engøy og deretter over mållinjen.Ruten for seilbåtene gikk over startlinjen, derefter ut til Katland som passeres med holmen på babord side. Derefter østover rundt stakene på Bukkene, så oppover på østsiden av Engøy og over mål.

Johannes Gabrielsen med spissgatteren "Gudrun" vant dysten mellom seilbåtene.

Sjekteklassen vant banksjef Erik Paulsen. Nr. 2 ble Nils Erik Grønn og nr. 3 Christian Sælør.

Det var stor begeistring for denne regattaen, og året efter ble den derfor efterfulgt av en regatta 4. juli og en 5. september. I 1954 ble det arrangert regattaer 30. juni og 28.august. I 1955 ble det bare arrangert en regatta 28. juni. Det var også planlagt en 26. juli, men den ble avlyst på grunn av at Thorvald Gabrielsen druknet noen dager før den berammede regatta.

I 1956 fikk vi alle Ola-båtene eller A-jollene til byen. Det ble den våren anskaffet over 30.

2. juni ble det arrangert trimmingsregatta. 30. juni var det pokalregatta, likeledes 28. juli og 27. august.

I 1957 ble det arrangert trimmingsregatta 1. juni.  Derefter var det pokalragatta 29. juli, 31. august. 14. september ble det så arrangert en regatta på Vestersiden.

Dette er et kort resyme av seilforeningens aktivitet inntil foreningen kom inn i faste former med lover, kontingent o.s.v.

År 1958 den 28. juni avholdes den første generalforsamling på TH. Brøvigs kontor. Følgende ble valgt til styre i foreningen. Erling Brøvig formann, Carl Lundegaard og Eilert Eilertsen styremedlemmer.
                                                   Copyright (c) 2010: Farsund seilforening  web ansvarlig: Kenneth Bruseland